1. Đảng ủy
  • Phạm Văn Thái

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0968706333

  • Phạm Thị Kim Dung

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

   SĐT: 0988726274

  • Nguyễn Văn Thái

   Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0977185709

  Hội đồng nhân dân
  • Phạm Văn Thái

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0968706333

  • Phạm Thọ Phát

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0902041975

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Thái

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977185709

   1. Tư pháp – hộ tịch
    • Bùi Mạnh Khoa

     Chức vụ: Tư pháp 1

     SĐT: 0936215650

    • Phạm Văn Đình

     Chức vụ: Tư pháp 2

     SĐT: 0975667796

    1. BCH quân sự
     • Phạm Văn Khoa

      Chức vụ: Trưởng ban quân sự xã

      SĐT: 0988253717

     • Khổng Tiến Ân

      Chức vụ: Phó ban chỉ huy quân sự xã

      SĐT: 0986805350

    2. Công an xã
     • Hoàng Minh Hải

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0985291398

     • Hoàng Anh Chiến

      Chức vụ: Phó trưởng công an xã

      SĐT: 0336666996

     • Trần Đình Hải

      Chức vụ: Công an thường trực

      SĐT: 0912587819

    3. Địa chính - xây dựng
     • Vũ Duy Khoát

      Chức vụ: Địa chính 1

      SĐT: 0906105858

     • Khổng Vũ Thuấn

      Chức vụ: Địa chính 2

      SĐT: 0936113127

    4. Tài chính - kế toán
     • Nguyễn Thị Huệ

      Chức vụ: Kế toán ngân sách

      SĐT: 0977801277

    5. Văn hóa – xã hội
     • Phạm Văn Đình

      Chức vụ: Cán bộ phụ trách

      SĐT: 0975.66.77.96

    6. Trạm y tế xã
     • Phạm Thọ Tưởng

      Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0904005904

     • Vũ Xuân Trình

      Chức vụ: Phó trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0368272499

    7. Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội
     • Phạm Đức Sáng

      Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

      SĐT: 0906105836

     • Khổng Vũ Thành

      Chức vụ: Bí thư Đoàn, Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên

      SĐT: 0913226378

     • Bùi Thị Huyền

      Chức vụ: Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ

      SĐT: 0973028415

     • Phạm Văn Đình

      Chức vụ: Chủ tịch hội Nông dân

      SĐT: 0975.66.77.96

     • Khổng Minh Hà

      Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh

      SĐT: 0373112529

   2. Thôn An Lễ
    • Bùi Quang Hợp

     Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT

    • Phạm Thị Duyên

     Chức vụ: Trưởng thôn, Phó bí thư chi bộ

    1. Thôn Gia Lễ
     • Khổng Tiến Sơn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT

     • Vũ Tiến Thảnh

      Chức vụ: Trưởng thôn, Phó bí thư chi bộ

    2. Thôn Tống Thỏ Bắc
     • Phạm Văn Vinh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT

     • Phạm Văn Bộ

      Chức vụ: Trưởng thôn, Phó bí thư chi bộ

    3. Thôn Tống Thỏ Trung
     • Phạm Công Nghịnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT

     • Phạm Văn Hơn

      Chức vụ: Trưởng thôn, Phó bí thư chi bộ

    4. Thôn Tống Thỏ Nam
     • Phạm Ngọc Thạch

      Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT

     • Phạm Đắc Điển

      Chức vụ: Trưởng thôn, Phó bí thư chi bộ

    5. Cơ sở giáo dục
     • Phạm Thị Hằng

      Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm non

     • Đỗ Thủy Hà

      Chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học

     • Nguyễn Hồng Phương

      Chức vụ: Hiệu trưởng trường Trung học cở