Đình Tống Thỏ
Ngày 13/05/2020

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia

Đình Tống Thỏ - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia

Địa chỉ: Thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình

Tin liên quan