Chùa Phổ Quang
Ngày 14/05/2020

Là quần thể cụm di tích Đình, Chùa thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình

Tin liên quan